Armador dış kaynak kullanımı hizmetlerinde kaliteli ürün ve hizmet ile müşteri odaklılık kavramları ana kriterlerdir. Müşterilerimiz kendi ürün ve hizmet kalitelerini arttırıcı, kendi müşterilerinin isteklerini ön plana alan iş stratejileri oluşturmakta ve hedefler koymaktadır. Armador müşterilerinin iş stratejilerine destek vermek, şirket içi ve dışı bölümlerle eşgüdümlü çalışmak için oluşturduğu hizmet modelinde beş ana alanda süreçlerini tanımlamıştır.

Hizmet Kapsamı

Dış kaynak kullanımı stratejilerinin müşteri stratejileri doğrultusunda belirlenmesi, bütçelendirilmesi, Uygulamaların yönetilmesi,Dış kaynak kullanım hizmetlerinin sağlanması,Dış kaynak kullanım hizmetlerinin desteklenmesi,Teknik altyapının yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanmasıdır.Armador dış kaynak kullanımı modelinde müşterilerdeki süreçler tanımlanmakta, iş akışları çıkarılmakta, dokümante edilerek, bunlarla ilgili servis seviyeleri tanımlanmaktadır. Elde edilen performans takip edilerek, önceden tanımlanan servis seviyelerine uygunluk ölçülerek ilgili raporlar hazırlanmakta ve bu raporlar doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Sağlanan Faydalar

Dış kaynak kullanım hizmetlerinde süreçlerin tanımlanmasının ve standartların kullanılmasının sağlayacağı yararlar şunlardır:Müşteri strateji ve hedefleriyle, iç/dış kullanıcı istekleri doğrultusunda servis sağlanması sağlanır.Süreçler arasında entegrasyon sağlanır.Kaynak kullanımı azalır, kaynak verimi artar.İş tekrarı önlenir.Gereksiz yapılan işler ortadan kalkar.Zaman planlaması kolaylaşır.Kritik öneme sahip hizmetlerin kullanırlılık, güvenirlilik ve güvenliği iyileşir.Roller ve sorumlular tanımlanır, iletişim sorunları engellenir.Eski deneyimlerden yararlanılır.Performans göstergeleri kullanılarak ölçümleme yapılır ve iyileştirme çalışmalarına olanak tanınır.