Danışmanlık hizmetleri mevcut bilgi işlem alt yapısının analizi ve yapılması gereken işlemlerin ortaya çıkarılmasının yanı sıra, oluşturulan risk planı ile gerekli teknolojik değişimlerin takip edilebilmesini sağlamaya yönelik hizmetlerden oluşmaktadır. Bu hizmetler belirli bir proje dahilinde veya bir hizmet paketinin içerisinde belirli periyotlar ile sağlanabilir.

Hizmet Kapsamı

Temel olarak danışmanlık hizmetleri, bilgi teknolojileri mimari, uygulama ve işletme konularında gerçekleştirilmektedir. BT Mimari danışmanlığı en yeni teknolojilere ilişkin bilgilerden yararlanarak müşterinin iş plan ve problemlerine en iyi şekilde yanıt veren BT çözümünün geliştirilmesine yönelik verilen hizmetlerdir.BT Uygulama danışmanlığı, büyük BT projeleri için uygulama danışmanlığı, proje planlama hizmetleri ve uygulama aşaması için proje yönetimi hizmetlerini içerir.BT İşletme danışmanlığı, mevcut BT altyapısının işlevsel etkinliğini sağlamaya yönelik danışmanlık hizmetleridir. (güvenlik, performans, esneklik, acil durum planları)BT İşletme danışmanlığı, mevcut BT altyapısının işlevsel etkinliğini sağlamaya yönelik danışmanlık hizmetleridir. (güvenlik, performans, esneklik, acil durum planları)

Sağlanan Faydalar

Bu hizmetleri sözleşme kapsamında almanın müşterilerimize sağladığı avantajlar: Kritik iş sistemlerinin kesintisiz ve yüksek performans ile çalışmasını sağlayacaktır. Genel olarak önleyici danışmanlık hizmetleri de düşünüldüğünde, destek maliyetlerinde azalış ve sistem verimliliğinde belirgin artışlar göze çarpacaktır. Ayrıca önleyici çalışmalar sonucunda iş sistemlerinin yönetim kapasitesi, güvenlik ve performans konularında bilgiler elde edilerek, süreklilik ve verimlilik konularında gelişme kaydedilmektedir. Bununla birlikte yeni iş gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak da yapının değiştirilmesi ile ilgili kararlar belirginleşmektedir.