Günümüzde veri hacminin artması ile birlikte veri tabanlarının yapıları ve sağladığı özelliklerin çeşitliliği de her geçen gün artmaktadır. Hızlı gelişime ayak uydurmaya çalışan işletmeler, değişen ihtiyaçların ve artan rekabetin getirdiği baskıya karşın veri analizlerini çok daha hızlı ve etkin gerçekleştirmek durumundadır.

Günümüzde veri hacminin artması ile birlikte veri tabanlarının yapıları ve sağladığı özelliklerin çeşitliliği de her geçen gün artmaktadır. Hızlı gelişime ayak uydurmaya çalışan işletmeler, değişen ihtiyaçların ve artan rekabetin getirdiği baskıya karşın veri analizlerini çok daha hızlı ve etkin gerçekleştirmek durumundadır.

Günümüz elektronik iş dünyasında önemli bir başarı faktörü haline gelen veri tabanı sistemlerinin kullanıcılarınsa sunması gereken temel özellikler şöyle özetlenebilir:

Ölçeklenebilirlik ve Esneklik

Veri hacmi, artan iletişim kanalları ve çeşitlenen iletişim gereksinimlerine paralel olarak sürekli artmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, tarihte ilk verinin ortaya koyulduğu günden bugüne üretilen tüm verilerin toplamı kadar veri, önümüzdeki birkaç yıl içinde üretilecektir. Bu istatistik,veri hacmindeki artışın ne derece büyük olduğunu sergilemektedir.

Veri hacmi arttıkça ve bu verileri daha etkin değerlendirmek önem kazandıkça, veri tabanının da bu artışı destekleyecek yapıda olması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Veri tabanı, gerek bellek gerekse işlemci bazında işletmelerin artan ihtiyaçlarını destekleyecek esnek ve ölçeklenebilir bir yapıda olmalıdır. Bu özelliklere sahip olan bir veri tabanı, yatırımın geri dönüşü ve maliyet tasarrufu anlamında işletmelere çok önemli değerler katacaktır.

Yönetilebilirlik

Veri tabanlarının özelliklerinin artması ve sunduğu fonksiyonların çeşitlenmesi ile birlikte bu yapıların yönetilmesi de karmaşıklaşmaya başlamıştır. Günümüzün veri tabanları, belirli süreçleri otomatik olarak gerçekleştiren, merkezi yönetim özellikleri güçlü bir yapıda olmalıdır.

Güvenlik

Veri miktarının artmasının yanında, günümüzde ön plana çıkan elektronik ticaret ve elektronik iş konseptlerinin ortaya koyduğu paylaşımcı ve katılımcı iş modelleri de önemli bir unsurdur. Günümüzde, oldukça fazla bölüme ayrılmış pazarlarda tek bir oyuncunun hakimiyet kurması ve herşeyi tek başına yapabilmesi mümkün görülmemektedir. Buna karşın güçlü yöntemini birleştiren ve “kazan-kazan” ilişkisini kuran işletmelerin işbirlikleri başarının tek anahtarıdır.

İş modelleri şeffaflaştıkça ve katılımcılık arttıkça işletmelerin sistemlerini daha dışa açmaları daha çok verinin işletmeler arasında daha yoğun transfer edilmesi gerekmektedir. Bu anlamda veri tabanına erişimin kontrol edilmesi, kullanıcıların yetkilendirme ve doğrulama işlemlerinin etkin biçimde gerçekleştirilmesi önem kazanmaktadır.

Performans

Gerek veri hacminin artması, gerekse analiz yöntemlerinin çok yönlü bakış açılarına kavuşması ile birlikte, veri tabanları üzerinde gerçekleştirilen sorgulamalar da karmaşıklaşmakta ve artmaktadır. Bu sorgulamaların gerçekleştirilmesi sırasında veri tabanına binen yük miktarı, veri tabanının performansını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu anlamda veri tabanları yoğun sorgulamalarda bile performanslarını muhafaza edebilecek ve gerek zaman gerekse süreç açısından kazanımlar ortaya koyabilecek bir yapıda olmalıdırlar.

Bu kriterler çerçevesinde işini açık kaynak kodlu teknolojiler üzerine yapılandırmak isteyen herkez için planlama, yapılandırma ve işletme noktasındaki hizmetlerimiz ile sizin için en uygun çözümü üretiyoruz.