İşletmeler büyüdükçe artan BT ihtiyaçları bir noktadan sonra planlanamaz ve yönetilemez hale gelmektedir. Bu tip durumlarda karşımıza çıkan en büyük sorunlar kullanıcı hataları, güvenlik politikaları, kullanıcı güncellemeleri, veri yedekleme, kimlik yönetimi ve enerji yönetimi olmaktadır. Tüm bu sorunların tek noktadan çözümü için en uygun sistem olarak Terminal Server & Thin Client çözümleri göze çarpmaktadır.

Genel olarak iki ana kategoriye ayrılırlar:

Tüm kullanıcıların tek bir sunucuda çalıştığı

Tüm güncellemelerin tek bir sunucuda yapıldığı

Tüm uygulamaların tek bir sunucuya yüklendiği

Tek noktadan güvenlik önlemi alınabilen

Tek noktadan veri yedeklemesi yapılabilen

Kullanıcı hataları en aza indirgenmiş

Tek noktadan kimlik yönetimi yapılan

Büyük oranlarda enerji tasarrufu sağlanan

Son kullanıcı tarafında kullanılan Thin Client’lar ile donanım arızaları en aza indirgenmiş sistem özellikleri ile Terminal Server & Thin Client çözümleri hem KOBİ’ler hemde büyük ölçekli işletmeler için uzun ömürlü ve tasarruflu bir çözüm olmaktadır.

Terminal Server & Thin Client çözümlerinde uygulanabilecek bir çok metot vardır. Bu sistemi kullanacak işletmenin geçmişten gelen alışkanlıları, sistem bağımlılıkları ve maliyet hedeflerine göre aşağıdaki metotlardan herhangi birisi tercih edilebilir.

MS Windows Terminal Server & Win CE .NET Thin Client

MS Windows Terminal Server & Win XP Embedded Thin Client

MS Windows Terminal Server & Linux Thin Client

MS Windows Terminal Server & NOT OS (PXE Boot) Thin Client

Linux Terminal Server & Linux Thin Client

Linux Terminal Server & NOT OS (PXE Boot) Thin Client

Bu noktada Armador Danışmanlık Hizmetleri ile işletmeniz için en uygun metodu tespit etmeniz konusunda size yol gösterecektir.

Maliyet Analizi

Örnek 1 : Server ve PC kullanılan bir sistem

1 adet MS Windows SBS Server

1 adet MS Windows Storage Server

50 adet PC (Son Kullanıcı)

Toplam Sahip Olma Maliyeti: Tüm lisans bedelleri (4900 USD)+ Sunucu(6000 USD) ve PC maliyeti (37000 USD)

İşletme Maliyeti: Enerji tüketimi (5750 TL) + BT Personel maliyeti (12000 TL)

Bakım ve Destek Maliyeti: İş gücü kayıpları maliyeti + Donanımsal arıza maliyeti (3000 TL)

Örnek 2 : Terminal Server ve Thin Client kullanılan sistem

1 adet MS Windows Terminal Server

50 adet Thin Client

Toplam Sahip Olma Maliyeti: Tüm lisans bedelleri (4100 USD) + Sunucu (3000 USD) ve TC maliyeti (15000 USD)

İşletme Maliyeti: Enerji tüketimi (1480 TL) + BT Personel maliyeti (6000 TL)

Bakım ve Destek Maliyeti: İş gücü kayıpları maliyeti + Donanımsal arıza maliyeti (1000 TL)