Bilgisayar küme teknolojisi temelde bağımsız bilgisayarların tek bir güçlü bilgisayar gibi kullanılmasını sağlayan teknikler ve yöntemler bütünü olarak tanımlanabilir.

Yüksek devamlı olarak nitelendirilen bilgisayar kümelerinde hizmetin kesintisizliği esastır. Mümkün olduğunca verilen hizmetlerin sürekliliğinin korunmasına çalışılır. Buna karşın yüksek performanslı olarak tanımlanan kümelerde esas olan daha güçlü bilgisayarlar oluşturmak ve bilgisayar üzerinde çalışan işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamaktır.

Genel olarak iki ana kategoriye ayrılırlar:

Yüksek Devamlı (High availability – HA)

Yüksek Başarımlı (High Performance – HPC)

Yüksek devamlı olarak nitelendirilen bilgisayar kümelerinde hizmetin kesintisizliği esastır. Mümkün olduğunca verilen hizmetlerin sürekliliğinin korunmasına çalışılır. Buna karşın yüksek performanslı olarak tanımlanan kümelerde esas olan daha güçlü bilgisayarlar oluşturmak ve bilgisayar üzerinde çalışan işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamaktır. Kolayca anlaşılabileceği gibi internet ortamında servis sağlayan kurumlar için önemli olan yüksek devamlılıktır.

Bilgisayar kümelerinde üç ana özellik

Yük dağılımı (load balancing)

Hata toleransı (fault tolerance)

Genişletilebilme (scalability)

Yük dağılımı (load balancing)

Kurumsal uygulamalarda performans önemli bir ölçüttür. Bu gereksinim, işi birden fazla bilgisayara dağıtarak karşılanabilir. Küme yapısında bulunan ve ana bilgisayar olarak adlandırılan sunucu gelen istekleri en uygun sunucuya yönlendirerek bu işlemi üstlenir. Bu işlem sırasında çeşitliliği yaratan uygun sunucuyu seçmektir.

Hata toleransı (Fault tolerance)

Kurumsal uygulamalarda önemli diğer bir ölçüt ise sürekliliktir. Sunulan hizmetin kesintisiz olması sağlanmalıdır. Bu işi başarmak için sunucuların takım çalışması yapması gerekir. Sunuculardan biri iş göremez hale geldiği zaman diğer sunuculardan birisi onun işine kaldığı yerden devam eder. Bu iş aktarımını ise ana bilgisayar yapar. Bir çökme sonrası gelen ilk istek sağlam sunuculardan birine yönlendirilir. Bu işlemin düzgün çalışabilmesi için oturum bilgilerinin eş zamanlı olarak diğer sunuculara da aktarılması gerekir. Bu aktarıma oturum değişimi (session replication) denir.

Genişletilebilirlik (scalability)

Kurumsal süreç geliştikçe yeni uygulamalarla sunuculara yeni yükler bindirilmektedir. Bunun yani sıra eski uygulamaların kullanıcı sayısı da gittikçe artmaktadır. Bu durum var olan sistemde güç artırımı ihtiyacını doğurmaktadır. Güç artışını sağlamak amacıyla her seferinde yeni pahalı ve güçlü bir sunucu almaktansa kümeye yeni bir normal güçte ek sunucu ekleyerek güç artışı sağlanabilir. Yük dağılımı sayesinde diğer sunucuların performansında düşüş olmadan tüm sistemin gücü kolaylıkla artırılabilir. Bu sayede kademeli olarak performans artışı sağlanabilir. Ayrıca bu işletim sistemlerinin heterojen olarak mimaride kullanımına da izin verirlir.